Türkiye'nin en büyük influencer ödül töreni için çok az zaman kaldı! 🎉

Gün
Saat
Dakika

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

inflowawards.com’a üye olmak ve yarışmaya başvuru yapmak için Şimdi Başvur / Üyelik İşlemleri sayfamıza gitmeniz ve ilgili alanları doldurmanız yeterli olacaktır. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız, sizlerle iletişime geçilmesi ve size ulaşım sağlanması gerektiği koşulda önem teşkil etmektedir.

 

 

1.Taraflar

İşbu Site Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi, bundan sonra ‘Sözleşme’ adıyla anılacaktır; web sitesini ziyaret edecek veya etmiş robot kişilerle değil, INFLOW Awards ile elektronik olarak imzalanmıştır. Ziyaretçi, Üyelik Sözleşmesininin tamamını okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. 

 

 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu sözleşmenin konusu, web sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarına ve katılımcılar tarafından INFLOW Awards aracılığıyla sunulan projelere üyenin/ziyaretçinin katkısına; tarafların hak ve yükümlüklerine karar vermektir. 

 

 

3. Hak ve Yükümlülükler

In order to obtain the status of a “Member’’ the user shall approve the INFLOW Awards Usage Agreement on the website of the “User’’ who wishes to become a member, fill the application with real information in accordance with the requested information, and evaluate the membership application by “INFLOW Award” and become a member. If the “User”  is not a robot person, he / she must be 18 years of age. Upon the completion of the ratification process and notification to the Member, the status of “Member” begins and the “Member” attains the rights and obligations specified in the relevant parts of this Agreement and the Web Site. The Member is personally responsible for all damages that may arise due to incorrect information provided that does not fulfill the conditions of membership in a fair manner. The rights and obligations of the Member arise only on the person applying for the “Member” and the “Member” cannot transfer these rights and obligations to any third party in whole or in part. 

 

3.1. Üye statüsünü elde etmek isteyen kullanıcı, üye statüsünü elde etmek için internet sitesinde yer alan INFLOW Awards Kullanım Sözleşmesini onaylar, talep edilen bilgiler doğrultusunda başvuruyu gerçek bilgilerle doldurur. Kullanıcı en az 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Onay sürecinin tamamlanması ve üyeye bildirimi ile “Üye” statüsü başlar ve “Üye” bu sözleşmenin ilgili kısımlarında ve web sitesinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşur. Üyelik şartlarının adil bir şekilde yerine getirilmemesi kaydıyla hatalı bilgilerden doğabilecek tüm zararlardan üye şahsen sorumludur. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üye olmak için başvuran kişilere verilir ve üyelerden hiç biri bu hak ve yükümlülükleri tamamen veya kısmen üçümcü şahıslara devredemez.

 

3.2. "Üye", "Web Sitesi" üzerinde gösterilen Proje ilanlarıyla ilgili herhangi bir işlem ve / veya katkı sürecini başlatmak isterse, web sitesinde olanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmekle yükümlüdür. “INFLOW Awards” başvuru yapılan proje içeriği ile ilgili hiçbir bilgisi ve sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.3. "Üye", Web Sitesi tarafından yüklenen kişisel bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu tür bilgi ve içeriklerin hakaret, aşağılama, itibara zarar verme, hakaret, iftira, tehdit veya taciz içermediğini; web sitesinde yer alan yayının yürürlükteki mevzuata uygun olarak herhangi bir hukuk ihlali yaratmadığını, hak ihlaline yol açmadığını ve bu katkı hizmetlerinin sağlanmasından tamamen sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.4. INFLOW Awards, ilgili mevzuata uygun olarak yetkili makamlardan gelen talep üzerine “Üye” içinde yer alan bilgileri ilgili makamlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır. Bu bilgiler, üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanmak amacıyla ve sadece sınırlı ölçüde uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kişilere iletilebilir.

 

3.5. Temsil ettiği kurum adına başvuruda bulunan “Üye” başvuru ve profil sayfasında belirli işlemleri gerçekleştirmesi ve projeye ilişkin talep edilen bilgileri ibraz etmesi zorunludur ve bu bilgilerin doğruluğu, güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”nin ullanıcı adı ve şifresini kullanarak gerçekleştirdiği işlemler doğru anlamına gelir. İşbu sözleşme ile “Üye” tüm bilgi girişlerinin kendisi tarafından yapıldığını ve bu işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve / veya girilmiş olan bilgilere itirazda bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 

 

3.6. ‘Inflow Awards’, web sitesinin herhangi bir yasadışı kullanımını veya web sitesinin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde herhangi bir şekilde kopyalanmasını, işlenmesini, tamamen veya kısmen kullanılmasına izin ve onay vermez:

 

3.6.1. Web Sitesinin “Üye” veya üçüncü bir şahıs tarafından kendisinin veya başka bir kişinin veri tabanını, kaydını veya dizinini oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; 

 

3.6.2. Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının çarpıtma, değiştirme veya kötü amaçlar amacıyla kullanılması; 

 

3.6.3. Yanlış bilgileri kullanarak, başka bir kullanıcının bilgilerini kullanarak yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikamet adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri oluşturulması ve/veya bu hesaplar üzerinden gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve başka herhangi bir kullanıcının hesabının kullanılması ve/veya üyelik sözleşmesi ve eklerinin hüküm veya koşulları altında, başka bir kullanıcının hesabının yetkisiz kullanımı, yanlış adla işlemlere ikame veya katılımı veya bir hesap oluşturulması; 

 

3.6.4. Web Sitesinin herhangi bir yasadışı veya hileli amaç için kullanılması; 

 

3.6.5. Kişisel gizlilik ve yayın hakları dahil olmak üzere telif hakkı alınmış, yasal olarak korunan, ”Web Sitesi" veya üçüncü taraf içeriğinin sahibi veya yetkisiz kullanımı olmadan kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, iletmek, değiştirmek veya ikame etmek; herhangi bir işlemin fiyatını değiştirmek veya diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale etmek; 

 

3.6.6. Yorum ve derecelendirme sistemlerinin Web Sitesi dışı ve kullanım amaçlarının dışındaki amaçlarla kullanılması; spam (spam) yayılması; virüsün yayılması veya web sitesine, web sitesinin veri tabanına, web sitesinde bulunan herhangi bir içeriğe zarar veren herhangi bir başka teknoloji; 

 

3.6.7. İzinleri olmaksızın e-posta adresleri dahil olmak üzere diğer Üyeler ve Kullanıcılar hakkında herhangi bir bilgi toplamak; 

 

3.6.8. “INFLOW Awards”un önceden yazılı izni olmadan, web sitesi otomatik bir program, robot, web tarayıcısı, veri araması gerçekleştirilmesi veya site içeriğinin herhangi birinin veya tümünün izinsiz kopyalanması, yayınlanması;

 

Web sitesinin ve web sitesindeki içeriklerin bu sözleşmede belirtilen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı tutulup INFLOW Awards gerekli durumlarda talep, kovuşturma ve takip etme hakkını saklı tutar.

 

3.7. “INFLOW Awards”, Gizlilik Politikası gereğince “Üye” tarafından web sitesine beyan edilen “Üye / Kişisel” bilgileri, bu sözleşme ile belirlenen yükümlülükler ve web sitesinin çalışması için gerekli uygulamaların yürütülmesi, istatistik ve istatistiksel değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve diğer ticari iletişim faaliyetlerini anlatır. "Üye", "INFLOW Awards" tarafından bu tür bilgilerin kullanılmasına ve saklanmasına onay verdiğini kabul ve beyan eder. INFLOW Awards, bu tür bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Üye, kişisel bilgilerini istediği zaman değiştirme hakkına sahip olacaktır.

 

3.8. "Üye"; Web sitesinin kendisi tarafından sağlanan virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar vb. gibi herhangi bir bilgi, içerik, materyal veya verinin (gerekli antivirüs yazılımını kullanmak gibi) web sitesine veya herhangi bir bölümüne zarar verebilecek herhangi bir materyal içermediğinden emin olur.

 

 

4. Sözleşmedeki Değişiklikler

INFLOW Awards tek taraflı ve kendi takdirine bağlı olarak, bu sözleşmeyi uygun gördüğü herhangi bir zamanda ‘web sitesinde’ ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve geri kalan hükümler yürürlükte kalarak hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir. Bu sözleşme, üyelerin ‘Üye’ olarak tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

 

 

5. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep olarak kabul edilen tüm durumlarda, INFLOW Awards, bu sözleşmede belirtilen herhangi bir eylemin geç veya eksik ifa edilmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep hallerinde; Gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme veya temerrüt meydana gelmiş sayılmaz ve üye herhangi bir nedenle INFLOW Awards kapsamında tazminat alma hakkına sahip değildir. Mücbir sebep terimi; doğal afetler, salgın, isyan, savaş, grevler, siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyileştirme veya yenileme çalışmaları, arızalar, elektrik kesintileri ve kötü hava koşulları dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacak ve makul kontrol ve gerekli olaylar olarak işbu sözleşmede tabir edilmektedir.

 

 

6. Geçerlilik

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bu sözleşmede yer alan diğer herhangi bir ifadenin geçersizliği ve/veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

7. Bildiri

Üyelerle, kayıt olurken verdikleri e-posta yoluyla veya web sitesindeki genel bilgiler aracılığıyla iletişime geçilecektir; e-posta ile iletişim, yazılı iletişimin yerini alır. E-posta adresini güncel tutmak ve bilgi için web sitesini düzenli olarak kontrol etmek üyenin sorumluluğundadır. Bu web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve tüm kayıtlı üyeler bu şartlara tabi olacaktır.